Mały Rynek i plac Św. Sebastiana w Opolu


 • lokalizacja: Opole
 • powierzchnia: fragment centrum miasta
 • typ: konkurs architektoniczny SARP / PIERWSZE WYRÓŻNIENIE
 • inwestor: Miasto Opole
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak, Grzegorz Layer, Monika Muszyńska, Marta Liszek, Anna Borecka
 • data: 2011

 • Place będące tematem opracowania znajdują się w granicach średniowiecznych murów miasta. Rozpoczynając proces projektowy wiedza ta nasuwa rozwiązania historyzujące i zachowawcze. Można również myśleć, że skoro funkcja placów nie będzie różnić się znacząco od tego co działo się na nich w czasach średniowiecznych rozwiązania takie przyniosą podobne jak wtedy rezultaty. Niestety tak się nie stanie. Efekt wizualny, który mamy możliwość uzyskać w trakcie planowej przebudowy powinien być znacząco inny. Powinien odpowiadać obecnym dążeniom czyli: przyciągać aktywności, bawić, budzić zaciekawienie, uśmiech, zdziwienie, być miejscem otartym na zabawę, miejscem 'zielonym'. Dzięki takim cechom sam w sobie może stać się reklamą i pobudzać procesy ożywiające martwe teraz pierzeje.

  Efekt końcowy widoczny na rysunkach wziął swój początek z myślenia metaforycznego o placu św. Sebastiana jako lesie miejscu spokoju, wypoczynku i wyciszenia a o Małym Rynku jako łące miejscu zgromadzeń, wydarzeń, spotkań. To co łączy te dwa place to przyroda przeniesiona na język architektury w sposób dosłowny - drzewa, trawa oraz w sposób syntetyczny - kolor zieleni w różnych odcieniach i fakturach. Wszystko tworzy płaszczyzny dostosowane do różnorodnych aktywności połączone w sposób płynny w jednorodną strukturę. Podział płaszczyzn wynika z dostosowania się do najważniejszego dynamicznego czynnika w przestrzeni publicznej czyli ruchu użytkowników. Udało nam się go wyznaczyć w wyniku obserwacji oraz analiz funkcji otaczających place. Drugi dynamiczny czynnik w przestrzeni publicznej, wpływający na jej funkcjonowanie, tym razem w sposób destrukcyjny to ruch samochodowy. Aby zniwelować jego negatywne działanie, wykreowaliśmy bufory w postaci zakrzywień posadzki, tworzącej wzniesienia stanowiące jednocześnie miejsca widokowe.

  Jako ostatni krok projektowy wykonaliśmy klamrę w postaci przekształcenia w sposób podobny jak place ulice Staromiejską, Muzealną, Rzemieślniczą i Malczewskiego. Taki zabieg ostatecznie spina Mały Rynek.


  aksonometria / klamra łącząca place


  shemat kształtowania nawierzchni

  Mały Rynek


  Plac Św. Sebastiana


  przekroje terenu


  powrót do projektów >