Osiedle domów jednorodzinnych - Gliwice Ostropa


 • lokalizacja: Gliwice Ostropa
 • powierzchnia: 11 000 m² / 82 domy
 • typ: konkurs zamknięty
 • inwestor: Wektor Inwestycje Sp. z o.o.
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak / współpraca: Basia Borowik-Krysiak, Marcin Woźniak
 • data: 2013

 • Teren inwestycji zlokalizowany jest w oddaleniu od zurbanizowanego śródmieścia, w sąsiedztwie pól, łąk oraz niewielkich zabudowań siedliskowych, w samym centrum obszaru leśnego, który wyróżnia się przestrzennie na tle okolicy. Dlatego pierwszą decyzją projektową jest pozostawienie nienaruszonej sylwety obszaru leśnego. W ten sposób wyrażamy poszanowanie dla naturalnego krajobrazu i zastanego układu przestrzennego okolicy. Największym błędem byłaby brutalna ingerencja budowlana i zaburzenie tego układu. Efekt nienaruszonej sylwety obszaru leśnego uzyskujemy przez stworzenie (pozostawienie), wokół terenu inwestycji zielonego bufora. W naturalny sposób oddziela on projektowane zabudowania od okolicznych pól uprawnych. Zapewnia spokój i intymność przyszłym mieszkańcom. Jego kolejną zaletą jest połączenie w całość zielonych obszarów po stronie wschodniej i zachodniej osiedla. Pozwala to w pełni wykorzystać potencjał rekreacyjno wypoczynkowy tych terenów (np. stworzenie obwodowych ścieżek spacerowych).

  Inwestycja zlokalizowana będzie w samym centrum obszaru leśnego. Dlatego inspiracją dla projektu urbanistycznego stał się typowy układ obozowiska skautów. Ma on kilka zalet przestrzennych, które w łatwy sposób można przetransponować na układ osiedla.

  Pierwsza z nich to enklawy namiotów, w których obozują poszczególne grupy skautów. Każda czymś się wyróżnia - posiada własną nazwę, kolor chusty itp. Podobnie organizujemy zabudowę osiedla. Dzielimy ją na poszczególne, mniejsze enklawy mieszkalne. Każda z nich wyróżnia się formą zabudowy (domy szeregowe, wolnostojące średnie i małe) oraz rodzajem okładziny (drewno, cegła, płyta cementowo-włóknista, tynk). W ten sposób budujemy indywidualną tożsamość w ramach całego osiedla. Poza tym każda z enklaw posiada własny pieszo-jezdny sięgacz, który tworzy intymną, półprywatną przestrzeń spotkań i aktywności.

  Kolejna to przestrzeń wspólna, w której spotykają się wszyscy skauci. Znajdują się tam ważniejsze obiekty takie jak: szkoła, stołówka, sklepik, przychodnia, boiska sportowe itp. Podobną przestrzeń publiczną kształtujemy w ramach osiedla. Skoncentrowana jest wokół głównej drogi wewnętrznej łączącej wszystkie enklawy mieszkalne. W ramach przestrzeni wspólnej wykształtowane są takie aktywności jak: dwa obiekty handlowe, obiekt edukacyjny lub wielofunkcyjny, strefa sportu, place zabaw, place wypoczynku oraz rekreacyjna zieleń urządzona. Tak rozbudowana strefa publiczna podnosi komfort życia mieszkańców oraz wartość poszczególnych nieruchomości. W ramach projektowanej jednostki siedliskowej pozwala zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby życiowe mieszkańców.

  Cała inwestycja podzielona została na etapy ułatwiające realizację. Pierwszy to enklawa modelowa - czyli wszystkie rodzaje domów, z zastosowaniem wszystkich materiałów użytych w projekcie. Realizacja tego etapu ułatwi przyszłym klientom zapoznanie się w naturze z walorami nowego domu. Kolejne 3 etapy to po 3 enklawy mieszkalne. Osobno domy szeregowe, wolnostojące małe i duże w wymaganej regulaminem proporcji ilościowej.


  schemat: 1-drogi, 2-przestrzeń publiczna, 3-enklawy mieszkalne, 4-bufor zieleni


  widok osiedla


  schemat panoramy osiedla


  plan zagospodarowania


  typ 1 / zabudowa szeregowa  rzuty


  elewacje


  typ 2 / dom wolnostojący duży  rzuty


  elewacje


  typ 3 / dom wolnostojący mały  rzuty


  elewacje


  powrót do projektów >