Sinfonia Varsovia


 • lokalizacja: Warszawa
 • powierzchnia: 15 200 m2
 • typ: konkurs architektoniczny SARP
 • inwestor: Miasto Warszawa
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak, Basia Borowik-Krysiak, Radek Fikus / współpraca: Grzegorz Layer, Agnieszka Grycz
 • data: 2010

 • IDEA / DOM MUZYKI / Głównym założeniem koncepcji nowej zabudowy dla Sinfonii Varsovii jest stworzenie "domu muzyki". Odwołujemy się do archetypu domu jako symbolu wskazującemu jednoznacznie na takie wartości jak bezpieczeństwo, spokój, otwartość. Chcemy stworzyć miejsce, w którym muzycy jednocześnie tworząc i kontemplując muzykę będą mogli przyjmować i wprowadzać w swój świat gości - tych zapowiedzianych widzów jak i tych przypadkowych użytkowników miasta. Transponując symbolikę domu na język architektury możemy wyszczególnić kilka charakterystycznych elementów. Są nimi centralnie umieszczony budynek główny, wokół którego wzdłuż działki poprowadzone jest ogrodzenie. Przestrzeń między ogrodzeniem a obiektem jest czymś "pomiędzy" - spotkaniem prywatnego z publicznym. Na tych samych zasadach konstruujemy koncepcję założenia dla Sinfonii Varsovii. Opiera się ona na kilku krokach projektowych: 1 / Redukcja substandardowej tkanki kwartału. Pozostawienie jedynie wartościowych urbanistycznie i architektonicznie obiektów wyznaczonych przez konserwatora. 2 / Stworzenie "ogrodzenia" - akustyczne i wizualne wyseparowanie półprywatnej przestrzeni dla muzyków i ich gości. Stworzenie wyraźnej granicy między tkanką miasta a kwartałem. 3 / Umieszczenie w ramach starej zabudowy nowej tkanki. Główna kubatura sali zlokalizowana w północnej części działki zrośnięta jest przestrzennie i funkcjonalnie z istniejącymi budynkami. Dominuje nad resztą zabudowy i staje się jej najważniejszym punktem. Jednocześnie pozostaje w bezpośredniej relacji z obiektem "A". Przez osiowe umieszczenie oba budynki wzajemnie się wzmacniają. Przestrzeń między nimi staje formalnie ważna. To właśnie w niej lokalizujemy główny plac założenia, który staje się przedpolem dla wejścia do sali koncertowej. 4 / Otwarcie przestrzeni wewnętrznej dla ruchu pieszego. Połączenie kwartału z tkanką miasta od strony zachodniej i południowej oraz z przestrzenią zieloną od strony wschodniej. 5 / Zapewnienie wymaganych miejsc postojowych dla rowerów nadaje kolejne znaczenie zaprojektowanemu ogrodzeniu.

  PRZESTRZEŃ / DETAL / Projektowany obiekt sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem kwartału tworzą nową warstwę pokrywającą cały teren opracowania. Nałożenie warstwy na zastany układ zabudowy i zieleni spowoduje jego scalenie i usystematyzowanie. Podobna faktura i materiał na budynkach jak i posadzce nadają spójności i czytelności założeniu. Elewacje budynku sali oraz ogrodzenie od strony wewnętrznej pokryte zostały przestrzenną strukturą nawiązującą do akustycznych materiałów wytłumiających.


  FUNKCJA / Funkcjonalnie nowy obiekt w sposób naturalny koncentruje się wokół sali koncertowej typu "winnica" przewidzianej na 1800 osób. Sala składa się z trzech podstawowych poziomów dostępu oraz wielu pośrednich umożliwiających dostęp na balkony. Główne wejście oraz foyer z szatniami i kasami znajduje się pod nadwieszeniem sali. Na wyższych poziomach znajduje się reszta foyer. Za salą, od strony północnej zlokalizowana jest strefa dostaw z zapleczem magazynowym. Nad magazynami znajduje się strefa muzyków. W bezpośrednim sąsiedztwie umieszczona jest duża sala prób na 500 os. powiązana z resztą sal prób i funkcjami towarzyszącymi w budynku "C". W budynku "B" w bezpośrednim połączeniu z foyer znalazła się restauracja oraz na piętrze administracja sali koncertowej. Budynek "A" przejął funkcje administracji Sinfonii Varsovi oraz strefę dla VIP-ów i gości. Budynki "D" i "E" ze względu na doskonałą lokalizację przy ulicy Grochowskiej przejmą funkcje komercyjne (możliwość zaadoptowania przestrzeni na funkcje usługowe, gastronomiczne, handlowe lub kulturalne - galerie). Pod strefą budynku głównego przewidziano dwupoziomowy garaż podziemny (możliwość rezygnacji z drugiego poziomu). W strefie ogrodzenia od strony wschodniej i zachodniej przewidziano obiekty stanowiące miejsce na przechowanie rowerów.

  rzut parteru


  przekrój i elewacja poprzeczna


  przekrój i elewacja podłużna


  wnętrze sali koncertowej


  powrót do projektów >