Europejskie Centrum Solidarności


  • lokalizacja: Gdańsk
  • powierzchnia: 9 000 m2
  • typ: konkurs architektoniczny SARP
  • inwestor: Miasto Gdańsk
  • autorzy: Aedas CE Sp. z o.o.
  • zespół: Michał Kuś, Martin Hyams, Krzysztof Gryczyński, Grzegorz Pietrzak, Steve Jones, Michale Bickell, Szymon Bańka,
  • Mateusz Bilski, Ignacy Hołowiński, Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak, Agnieszka Rodak
  • data: 2007
  • powrót do projektów >