Osiedle wielorodzinne w Murowanej Goślinie


 • lokalizacja: Murowana Goślina
 • powierzchnia: 12 000 m2
 • typ: konkurs architektoniczny SARP
 • inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak / współpraca: Piotr Jasiński
 • data: 2008

 • Przystępując do projektu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie, podejmując pierwsze decyzje projektowe, od początku kierowaliśmy się ideą jaka przyświecała twórcom miasteczka: profesorowi arch. Jerzemu Buszkiewiczowi i dyrektorowi Jerzemu Lenartowskiemu. Celem było "stworzenie siedliska mieszkaniowego, które wyrasta z miejscowej tradycji, wpisanego w krajobraz Wielkopolski. Małego miasteczka dla silnie związanej grupy ludzi, gdzie wszystko jest znane, zrozumiałe, gdzie następuje zżycie się mieszkańców. Miasteczko gdzie wszystko jest na miarę człowieka, a nie na miarę norm"(cytat z regulaminu). W naszym projekcie chcemy być kontynuatorami tej idei. Chcemy by ten projektowany przez nas fragment miasteczka stał się częścią większej całości, jego skali i tradycji.

  Dlatego pierwszym zadaniem było wykonanie analizy urbanistycznej położenia terenu w stosunku do całości osiedla. Stwierdziliśmy, iż obszar opracowania znajduje się w "pasie obwodowym" na przejściu między intensywną zabudową osiedla a rozwijającymi się właśnie ekstensywnymi terenami zabudowy jednorodzinnej i sportowo rekreacyjnej. Forma i sposób zagospodarowania przestrzeni, która wydaje nam się najbardziej adekwatna to istniejąca już w "pasie obwodowym" zabudowa. Chcemy zastosować metodę transplantacji urbanistycznej. Metoda polega na przeszczepieniu pewnego typu zabudowy w inne miejsce o podobnych uwarunkowaniach przestrzennych.

  Zabudowa ta to, niewielkie domy jedno i wielorodzinne, nawiązujące do tradycji i krajobrazu Wielkopolski. Spadziste dachy, czerwona dachówka, dużo zieleni oraz przestrzeni prywatnych i półprywatnych, tak niezbędnych w zabudowie mieszkaniowej a często pomijanych w dzisiejszych modernistycznych osiedlach. Chcemy w naszym projekcie dokonać połączenia i uwypuklenia pozytywnych cech tradycyjnej zabudowy jednorodzinnej z niezaprzeczalnymi pozytywnymi ze względów ekonomicznych aspektami zabudowy wielorodzinnej.

  Mix "dom z ogrodem w bloku" łączy w sobie cechy dwóch typów zabudowy: "jednorodzinnej" - zielona przestrzeń prywatna dla każdej jednostki mieszkalnej, wejście do j.m. bezpośrednio z zewnątrz bez tworzenia zamkniętych przestrzeni wspólnych, intymność "wielorodzinnej" - lokalizacja bliżej centrum, niższe koszty budowy i eksploatacji, zagospodarowana przestrzeń publiczna, wspólne zarządzanie.  schemat urbanistyczny


  schemat kształtowania funkcji i formy


  widok całego osiedla


  elewacje  rzuty wszystkich kondygnacji


  przekrój


  typy mieszkań


  widok całego osiedla


  powrót do projektów >