Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych NEWTON


 • lokalizacja: Opole
 • powierzchnia: 8 900 m2
 • typ: konkurs architektoniczny SARP
 • inwestor: Miasto Opole
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak, Radek Fikus, Marta Dyrda, Grzegorz Layer
 • data: 2011

 • Budynek Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych „Newton” będzie pełnił rolę edukacyjną, stanie się miejscem w którym studenci będą zdobywać wiedzę z różnych dziedzin nauki, poznawać najnowsze technologie. Cel postawiony na początku procesu projektowego, był taki, aby sam budynek przedstawiał pewną edukacyjną wartość, żeby był eksponatem. Nie tylko budynkiem służącym do nauki, ale przykładem wykorzystującym tę naukę w codziennym użytkowaniu. Wartość tego budynku stanowić będzie aspekt ekologii wykorzystujący najnowsze technologie. Aspekt, który w każdej decyzji projektowej miał priorytetowe znaczenie. Energooszczędność, prosty czytelny układ, powtarzalność elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i dachowych, forma, która będzie powodowała najmniejsze straty energii, największe zyski, to były nadrzędne cele dla projektantów.W wyniku takich założeń powstał budynek na planie zbliżonym do kwadratu, z podwójną wentylowaną elewacją, z dachem pilastym (szedowym) o skromnej, ascetycznej formie.Budynek, który nie epatuje swoją architekturą, jest tylko dopełnieniem istniejącej zabudowy.

  Plan zbliżony do kwadratu (za wyjątkiem koła) daje największy stosunek powierzchni budynku do powierzchni ścian elewacyjnych. W takim układzie następują najmniejsze straty energii poprzez elewacje i dach. Podwójna wentylowana fasada powoduje ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem budynku latem, promienie słoneczne padające na elewacje pod dużym kątem odbijają się od niej. Zimą promienie padające pod małym kątem, eksplorując siatkę wentylacyjną, oddają ciepło bezpośrednio do ściany dogrzewając budynek.

  Dach szedowy : / a. optymalny kąt połaci dachowych nieregulowanych wynoszący 45 stopni daje możliwość montażu od strony południowej ogniw fotowoltaicznych, które zostały w projekcie przewidziane na każdej południowej połaci. / b. północna połać dachu została wykorzystana do doświetlania pomieszczeń poprzez montaż okien połaciowych. / c. elektryczne sterowanie otwieraniem okien i jednoczesne zaprojektowanie dwukondygnacyjnych przestrzeni otwartych w budynku powodują łatwą naturalną wentylację całego obiektu.

  Zakładamy zbieranie wody deszczowej z dachu w celu wykorzystania jej do celów socjalno – bytowych. Przewidujemy zastosowanie pompy ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w okresie zimowym. Ponieważ wszystkie technologie związane z energooszczędnością cechują wysokie koszty początkowe, na których zwrot trzeba czekać, należało poszukać oszczędności.

  Dlatego następnym ważnym krokiem projektowym było maksymalne uproszczenie budynku oraz jego prefabrykacja, w celu zmniejszenia kosztów na etapie budowy kubatury. Zaoszczędzone środki pozwolą zastosować nowoczesne technologie energooszczędne nie przekraczając przewidzianego budżetu. Efektem zastosowanych technologii będą niższe koszty użytkowania budynku oraz możliwość spełnienia norm energetycznych dla budynków klasy A+, które w przyszłości również w Polsce będą obowiązywały.


  schemat rozwiązań energooszczędnych budynku


  aksonometria terenu uczelni


  plan zagospodarowania


  rzut parteru


  rzut piętra


  rzut garażu podziemnego  elewacje i przekroje


  powrót do projektów >