Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Szczecinie


 • lokalizacja: Szczecin
 • powierzchnia: 4 500 m2
 • typ: konkurs architektoniczny SARP
 • inwestor: Miasto Szczecin
 • autorzy: Marta Dyrda, Radek Fikus, Antoni Hołowiński, Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak
 • data: 2009

 • CHOROBA - KIKUT / Analiza stanu istniejącego szkoły wskazuje na jej wysoką wartość historyczno - architektoniczną. Jednocześnie wyraźnie zaznaczona jest dysharmonia i brak równowagi w układzie przestrzennym obiektu. Układ opiera się na centralnie umieszczonym głównym wejściu, które stanowi najwyższy osiowy element. Niestety zamierzony symetryczny układ szkoły zaburzony jest przez brak prawego skrzydła. Intuicyjnie wyczuwalną niekompletność próbowano uzupełnić w 1994 roku. Nieudolnie dobudowano salę gimnastyczną, której wymiary, proporcje, wykończenie w żaden sposób nie stanowią kontynuacji pierwotnej myśli architektonicznej. Powstał przestrzenny 'kikut', uniemożliwiający prawidłową rozbudowę szkoły, blokując jej dalszy rozwój.

  PANACEUM - PROTEZA / Przedstawiona w poprzednim punkcie diagnoza wskazuje na konieczność radykalnych przekształceń 'kikuta'. Pierwszą decyzją projektową jest jego wyburzenie. Pozwoli to na wykreowanie brakującego elementu i przywróci pierwotny, symetryczny układ bryły przez powtórzenie wymiarów i proporcji lewego skrzydła. Dzięki tym działaniom wzbogacamy istniejący obiekt o pełną 'protezę', która stanie się zwornikiem łączącym nową halę sportową z zastaną modernistyczną strukturą.

  WYNIK - REHABILITACJA / Zgodnie z warunkami konserwatora nowoprojektowana hala powinna zostać zlokalizowana z tyłu budynku istniejącej szkoły. Proponujemy połączenie 'protezy' z programem nowego obiektu. Pozwoli to na płynne przejście, połączenie w jeden organizm istniejącej szkoły i kompleksu sportowego. Wykorzystując nadarzającą się okazję związaną z omawianą inwestycją dokonamy 'rehabilitacji' istniejącej struktury.
  powrót do projektów >