Zagospodarowanie 200 ha terenów poprzemysłowych w Bytomiu i Rudzie Śląskiej / plan


 • lokalizacja: Bytom Szombierki, Ruda Śląska
 • powierzchnia: 200 ha
 • typ: projekt koncepcyjny
 • inwestor: Armada Development S.A.
 • autorzy: Basia Borowik-Krysiak, Ignacy Hołowiński, Marcin Jagiełło, Gosia Kowaluk, Jarek Krysiak
 • data: projekt 2009, realizacja pola golfowego i osiedla Srebrne Stawy od 2011

 • Kontekst / Teren opracowania obejmuje blisko 200 hektarowy obszar w większości po byłej kopalni Szombierki. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Bytomia. To predestynuje go, by stał się integralną częścią społecznej, funkcjonalnej i przestrzennej tkanki miejskiej, od której w chwili obecnej jest odcięty. / Głównym celem jak i szansą staje się harmonijne połączenie starego i 'nowego miasta' polegające między innymi na dodaniu nowej wartości, której stworzenie niemożliwe jest w zastanej strukturze historycznego centrum. / Przedstawione opracowanie oparte jest na trzech odnalezionych na zadanym obszarze bazowych elementach mogących posłużyć do wykreowania na ich podstawie nowej tkanki.

  Dolina rzeki Bytomki / Pierwszą propozycją jest przywrócenie walorów przyrodniczo - krajobrazowych zdegradowanej dolinie rzeki Bytomki wraz z otaczającymi ją zalewami wodnymi. Przecinając cały teren stanie się szkieletem pola golfowego. Jego powierzchnia przewidywana jest na około 80 hektarów. Wskazuje to jednocześnie na dominującą rekreacyjno - przyrodniczą funkcję opracowywanego obszaru. / Obwodowo wzdłuż całego pola planowane jest przeprowadzenie dosadzeń zieleni wysokiej co wraz z istniejącymi pasmami leśnymi stworzy przyrodniczy bufor ochronny. W jego obszarze a jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie osiemnastu dołków powstaną samodzielne osady mieszkaniowe (10 w zabudowie jednorodzinnej, 6 w zabudowie wielorodzinnej) o różnorodnym standardzie i przeznaczeniu. Wszystkie spięte wzdłuż granicy pola golfowego i lasu krajobrazowym szlakiem pieszo - rowerowym.

  Infrastruktura komunikacyjna / Istniejący jak i planowany przez władze miasta układ komunikacyjny mocno ingeruje w obszar projektowy. Drogi obwodowe, zbiorcze i lokalne przecinają go w wielu miejscach. Zgodnie z teorią powstawania miast obszary o dobrze rozbudowanej infrastrukturze samoistnie się urbanizują. Tak samo stanie się w tym przypadku. Dlatego, aby uporządkować ten proces wyznaczyliśmy wyraźne kwartały i linie zabudowy których centrum będzie teren wokół szybu Krystyna.

  Oś atrakcji / Ostatnim elementem bazowym jest zbiór wielu mniejszych części istniejącej, fragmentarycznej tkanki miasta funkcjonującej na zadanym obszarze lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Są nimi: kolonia Zgorzelec, kompleks sportowy Klubu Szombierki, zalew wodnych (połowowy), Szyb Krystyna, Wzgórze Małgorzatki, dworzec PKP . / Planowane jest dodanie nowych znaczących przestrzennie i społecznie elementów jak np: klub golfowy z restauracją, nowa hala sportowa i kryta pływalnia, centrum linowe, centrum sportów wodnych i rekreacji, zabudowa mieszkaniowa, usługowa, handlowa i kulturalna. / Cały ten nowo powstały zbiór zostanie spięty pieszą 'osią atrakcji' łączącą w sposób dosłowny i bezpośredni stare z 'nowym miastem'. • 1/ dolina rzeki bytomki, pole golfowe, system zieleni buforowej
 • 2/ zabudowa mieszkaniowa wokół pola golfowego, obwodowy szlak przyrodniczo-krajobrazowy
 • 3/ komunikacja, zabudowa komercyjna i oś atrakcji

 • widok planu / fragment 1


  widok planu / fragment 2


  plan zagospodarowania / fragment 1


  plan zagospodarowania / fragment 2


  powrót do projektów >