Osiedle Srebrne Stawy / dom typ A


 • lokalizacja: Bytom Szombierki
 • powierzchnia: 118 m2 + garaż / 46 domów
 • typ: projekt budowlano - wykonawczy
 • inwestor: Armada Development S.A. / Srebrne Stawy
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak, Basia Borowik-Krysiak / współpraca: Danusia Chmielińska, Grzegorz Layer
 • data: projekt 2010, realizacja od 2012

 • Projektowane osiedle zlokalizowane jest w Bytomiu, w dzielnicy Szombierki, na terenach po byłej kopalni KWK Szombierki. Teren poprzemysłowy, na którym działalność kopalni została zakończona kilkanaście lat temu, w ciągu tego okresu zyskał nowe walory krajobrazowo - przyrodnicze. Zróżnicowana topografia terenu, stawy pokopalniane, bogata flora i fauna predestynują ten obszar do zagospodarowania go funkcjami rekreacyjnymi i mieszkalnymi. Pierwsza część pola golfowego, oraz projektowane osiedle znajduje się w okolicy największego stawu, skupiska wielu gatunków zwierząt, które korzystając z wyjątkowo czystej wody osiedliły się w tym miejscu. Akwen ten pełni rolę centralnego punktu całej inwestycji. W sąsiedztwie zlokalizowany został klub golfowy, pierwszy dołek, pole treningowe oraz najbardziej atrakcyjne widokowo działki z domkami.

  Głównym celem przy projektowaniu osiedla było maksymalne wymieszanie dwóch funkcji: mieszkalnej i rekreacyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu większość projektowanych domów ma bezpośrednie powiązanie z polem golfowym, co czyni ich lokalizację bardziej atrakcyjną. Wkomponowanie domów pomiędzy poszczególne dołki pola stwarza wyjątkowy klimat do mieszkania i spędzania wolnego czasu. Osiedle otoczone jest dużą ilością zieleni, również tej specjalnie zaprojektowanej na potrzeby pola. Osiedle składające się z 77 obiektów tworzą tylko dwa typy domów. Dlatego aby zróżnicować zabudowę zastosowaliśmy zabieg polegający na obracaniu poszczególnych domów typu A i naprzemiennym ułożeniu domów typu B. Przewidzieliśmy również możliwość zastosowania wymiennie kilku materiałów wykończeniowych takich jak drewno, cegła i tynk. Układ zabudowy harmonijnie dopełniają domy szeregowe.

  Dom typu A / Dom mniejszy o powierzchni użytkowej 118 m2 z wolno stojącym dwustanowiskowym garażem o powierzchni 36 m2. W założeniu projektowym to dom kompaktowy o minimalnej powierzchni użytkowej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji potrzebnych dla pięcioosobowej rodziny. Dom który jest alternatywą dla dużego mieszkania.


  plan osiedla  wizualizacje projektowe


  rzut parteru


  rzut piętra


  przekrój
  fotorelacja z placu budowy


  elewacje  analizy możliwych układów przestrzennych  makiety i szkice


  powrót do projektów >